Yhdistys

 

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti 18-29- vuotiaiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen ja sosiaalisen kuntonsa ylläpitämiseksi sekä tämän lisäksi tarkoituksena on auttaa niitä myös jotka ovat tippuneet yhteiskunnan toimintajärjestelmistä tai jotka ovat kuntoutuksen tai muun voimakkaan tukitoiminnan tarpeessa.

 

Yhdistyksen arvot

Rohkeus

Suvaitsevaisuus

Vastuullisuus

  
   

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Luottamuksellisuus

Aatteellisuus

Heikomman puolustaminen