Asukastoimintaa

Asukastoiminta on Kuopion seudun Nuorisoasunnot Ry:n taloissa asuvien nuorten sekä yhdistyksen työntekijöiden yhteisesti suunniteltua ja toteutettua omaehtoista toimintaa arjen tueksi sekä asumisviihtyvyyden lisääsemiseksi.

 

Niiralan asukkaat liittykää fb:eessä: Lastentien nuorisoasuintalo ryhmään.

 

VUOKRALAISEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET JA ASUKASDEMOKRATIA

 

Kaikissa valtion tukemissavuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua taloa koskevaan päätöksentekoon. Asukaskokous on vuosittain järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukas kokous valitsee jäsenet asukas toimikuntaan, joka antaa lausuntoja muun muassa talousarviosta, vuokran suuruudesta ja korjauksista. Asukastoimikunnalla on myös oikeus päättää talon järjestys säännöistä, ottaen kuitenkin huomioon asiaa koskeva lainsäädäntö. Tämän lisäksi asukastoimikunta järjestää talkoita ym. asukastoimintaa. Myös asuntoja vuokraavanyhtiön hallituksessa on oltava asukasedustajia.

 

 

YKSINÄISYYS

 

Yksin asuminen ja itsenäisyys voi nostattaa vapauden riemua, mutta se voi tuntua myös ahdistavalta ja pelottavalta. Jos jokin tuntuu vaikealta, pyydä apua!

Käänny läheisten aikuisten tai kavereidesi puoleen, jos jokin asia painaa. Monissa opiskelupaikoissa on psykologeja ja lääkäreitä joilta saa apua. Omasta terveyskeskuksesta löytyy terveydenhoitajia ja psykologeja. Alla on linkkejä, joista saat apua. https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/psykiatria/kuopion-psykiatrian-keskus

http://www.kuopionkriisikeskus.fi/2